Jdi na obsah Jdi na menu
 


Povodňové informace

Digitální povodňový plán obce Velenice - Mikroregion Podralsko

Hlásná a předpovědní povodňová služba – vodní stav Zákupy (Svitávka)

 

Povodňová komise obce Velenice

Předseda Členové
Brůžek Petr

Pechar Jiří

Samek Pavel

Hozák Milan

Vörös Josef

 

Digitální povodňový plán obce Velenice

Po zkušenostech s velkou vodou z let minulých byl v 9 městech a obcích Mikroregionu Podralsko realizován projekt Varovný systém ochrany před přírodními živly. Projekt umožní  lepší protipovodňovou ochranu obyvatel ve městech a obcích  podél  Ploučnice a  dalších vodních toků. Obce a města zúčastněné v tomto projektu, byly vybaveny moderní technikou, která obce a města upozorní na blížící se povodňové nebezpečí a přispěje k bezpečnosti jejich obyvatel a jejich majetku.

Projekt Varovný systém ochrany před přírodními živly v Mikroregionu Podralsko byl realizován za finanční podpory Státního fondu pro životní prostředí z Operačního programu Životní prostředí, oblast podpory 1.3.1  Omezování rizika povodní  a  Fondu soudržnosti .

Jeho náklady činily 15 489 821 Kč.

Povodňové plány jsou využitelné i pro občany jednotlivých obcí ke zjištění aktuálních informací o záplavovém území.

Digitální povodňový plán Mikroregionu Podralsko byl zpracován za finanční podpory v rámci Operačníh programu Životní prostředí, oblasti podpory 1.3 Omezování rizika povodní. Plán je zpracován v souladu s vodním zákonem č. 254/2001 Sb. a odpovídá metodickému pokynu (2009) pro tvorbu digitálních povodňových plánů Ministerstva životního prostředí ČR. Povodňové plány jsou využitelné i pro občany jednotlivých obcí ke zjištění informací například o záplavovém území.