Jdi na obsah Jdi na menu
 


Historie znaku obce

 

 

 

prapor.png

 

       Zdůvodnění k návrhům znaku a praporu obce

V e l e n i c e.

 

Obec Velenice leží 4 km SV od Zákup, v údolí říčky Svitávky. Poprvé je připomínána r. 1399 (ve středověku byla také nazývána Stranovem). Vesnice je obklopena zalesněnými vrchy. Západně od obce na ostrohu stával středověký hrad (tvrz), pobořený v r. 1385, nyní ve zříceninách. Ve 14. století náležely Velenice i hrad v sousedství Pancířům ze Smojna, pravděpodobně jako manství pánům z Lipé. Hrad vznikl někdy před r. 1319, nelze vyloučit, že byl jejich rodovým sídlem – tedy Smojnem. Koncem 14. století byly Velenice součástí zákupského panství, jehož majiteli byli nějakou dobu rovněž Pancířové. Ti se stali vazaly Vartemberků, kteří získali některá zboží v sousedství Velenic. O osudech hradu za husitských válek a později za válek zdejší šlechty proti lužickým městům, v nichž hrál právě Mikuláš Pancíř významnou úlohu, téměř nic nevíme. Samostřílové šipky nalezené při archeologických výzkumech hradu svědčí však o jeho dobývání a je tedy možné, že zanikl za odvetných tažení Lužičanů do severních Čech ve 40. letech 15. století (pokud ovšem nalezené střely nepochází již z r. 1385, kdy byl hrad rovněž obležen). Pozdější zprávy se zmiňují již jen o dvoru v obci. Následně měnily Velenice často své majitele, z nichž jmenujme alespoň Berky z Dubé a Lipé, kteří v r. 1479 připojili statek ke Sloupu. Jeho součástí zůstaly Velenice i za dalších držitelů – Salhausenů, Kolovratů, Kokořovců i Kinských.

Ve vesnici samé stojí kostel Nejsvětější Trojice z r. 1735 a barokní kaple sv. Josefa, k historickým památkám náleží mj. reliéf Kalvárie z konce 18. století vytesaný ve skále a barokní socha sv. Jana Nepomuckého.

Obyvatelé Velenic se v minulosti živili zemědělstvím, pěstováním ovoce, tkaním a výrobou lněného damašku. V r. 1767 vznikla ve vsi také brusírna zrcadel, která patřila k panství Sloup ( Velenická zrcadlárna).

Z výše uvedených informací vycházel také autor návrhu vesnického znaku a praporu. Železná rukavice symbolizuje klenot erbu Pancířů ze Smojna. Modrá barva symbolizuje říčku Svitávku. Cimbuřovitá hlava štítu symbolizuje starý velenický hrad – rodové sídlo Pancířů ze Smojna. Z návrhu znaku vychází i upravený návrh praporu obce, vytvořený v souladu se zásadami a zvyklostmi současné české vexilologické tvorby.